Schrijf je in voor de nieuwsbrief

PRIVACYVERKLARING METAKABINET

Het Metakabinet, gevestigd te Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Metakabinet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Het Metakabinet (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres; dit is automatisch geregeld
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Lijst met je contactgegevens via een app.

De manier waarop wij gegevens verzamelen:

Het Metakabinet verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van informatie of een kennismaking, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten, het inschrijven in onze nieuwsbrief, het kopen van een online product, het inboeken van een coachingsgesprek of het aanmelden voor cursussen, webinars, retreats, events of iets dergelijks. Het Metakabinet verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met Het Metakabinet hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Het Metakabinet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling te kunnen afhandelen en facturen te kunnen uitzenden
 • Om een nieuwsbrief, updates, Het Metakabinet nieuws en/of reclame te
  verzenden
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een
  offerte
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren
 • Om je documenten inzake het Metaproject en andere online projecten te bezorgen
 • Om verslag uit te brengen inzake therapie- en coachingsgesprekken
 • Om lid te worden van onze community (facebook, whatsapp, ledensite, etc).

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Het Metakabinet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Het Metakabinet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, of wanneer je inschreef voor een event van andere bedrijven die via ons worden aangeboden, sluit Het Metakabinet een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Wanneer er gelinkt wordt tussen Het Metakabinet en derden -bv. Een samenwerking tussen verschillende bedrijven bij het organiseren van lezingen en events-, zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende partners wanneer u inschrijft in één van deze events, opdat zij u ook de nodige informatie kunnen bezorgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Het Metakabinet gebruikt alleen functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Metakabinet;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Het Metakabinet een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Het Metakabinet van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karen@metakabinet.be

Het Metakabinet reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Het Metakabinet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karen@metakabinet.be.